Zo blijft u op de hoogte:

Op de foto wethouder Astrid Heystee

Jeugdhulp, zorg en werk in 2015

De gemeente regelt vanaf 1 januari alle jeugdhulp, ondersteuning, dagbesteding en begeleiding van inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt. Deze nieuwe taken vormen straks één geheel met de andere taken die de gemeente al uitvoert. Denk bijvoorbeeld aan Wmo-voorzieningen als hulpmiddelen, woningaanpassingen en huishoudelijke hulp. En taken op het gebied van werk en inkomen. De gemeente doet voortaan meer een beroep op u en uw netwerk. De hulp en ondersteuning blijft. Soms via de gemeente. Soms via het rijk. En soms via uw zorgverzekeraar.

Wat doet de gemeente?

Samen met u zoekt de gemeente naar mogelijkheden waardoor u zo lang mogelijk thuis kunt blijven wonen en mee kunt blijven doen aan de maatschappij. Daarnaast biedt de gemeente jeugdhulp en ondersteunt zij bij het vinden van passend werk.

Ondersteuning

De gemeente voert al diverse taken uit op het gebied van ondersteuning. Bijvoorbeeld Wmo-voorzieningen als een traplift of rolstoel, woningaanpassingen en huishoudelijke hulp. Vanaf 2015 is de gemeente ook verantwoordelijk voor begeleiding, dagbesteding, beschermd wonen en de ondersteuning van mantelzorgers. Dat staat in de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Mensen blijven langer thuis wonen. Daarom wordt de hulp en ondersteuning daarop aangepast.

Jeugdhulp

Vanaf januari is de gemeente verantwoordelijk voor jeugdhulp. Dat staat in de nieuwe Jeugdwet. Heeft een gezin verschillende soorten hulp nodig, dan zorgt de gemeente voor één aanspreekpunt. Ook regelt de gemeente de zorg voor kinderen en jongeren met psychische problemen. En de uitvoering van maatregelen van kinderbescherming, de jeugdreclassering en ‘Veilig thuis’ (advies- en meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling).

Werk en inkomen

De gemeente moet ervoor zorgen dat iedereen die kan werken, weer aan de slag gaat. Mensen met een bijstandsuitkering en gedeeltelijk arbeidsongeschikten bijvoorbeeld. Dit staat in de Participatiewet. De gemeente voert al taken uit op het gebied van werk en inkomen. Zoals het verstrekken van Wwb-uitkeringen, uitvoeren van minimabeleid en de begeleiding van werkloze inwoners naar werk. De nieuwe taken komen daarbij.

Wat doet het rijk?

Het rijk zorgt dat mensen die de hele dag intensieve zorg of toezicht nodig hebben, in een woonzorgcentrum of andere zorginstelling kunnen wonen. Bijvoorbeeld ouderen met ernstige dementie. Of mensen met een zware beperking. Dit is geregeld in de nieuwe Wet langdurige zorg (Wlz). Soms kunnen mensen met deze beperkingen nog thuis wonen. Dan krijgen zij zorg aan huis. Woont u nu al een zorginstelling? Dan mag u daar blijven wonen.

Wat doet de zorgverzekeraar?

Heeft u verpleging of verzorging thuis nodig? Dit valt straks onder het basispakket van uw zorgverzekering. De huisarts of wijkverpleegkundige bespreekt met u wat u zelf kunt en welke verpleging en verzorging nodig is. Uw zorgverzekeraar vergoedt deze zorg.

Meer informatie

Wilt u meer weten over de veranderingen? Hieronder vindt u de websites en telefoonnmuers van uw gemeente:

Stichtse Vecht:

Weesp:

Wijdemeren:

Of lees een van de informatiefolders van de Rijksoverheid. U vindt de folders op www.rijksoverheid.nl/hlz.
U kunt ook uw eigen zorgaanbieder om informatie vragen. En u leest meer op www.hoeverandertmijnzorg.nl.

Wie wordt uw zorgaanbieder?

De gemeente heeft overeenkomsten afgesloten met zorgaanbieders. Zo kunnen we de juiste hulp en ondersteuning bieden aan wie dat nodig heeft. In de meeste gevallen houdt u gewoon uw eigen zorgaanbieder, wij hebben namelijk met bijna alle bekende zorgaanbieders overeenkomsten afgesloten.

Veelgestelde vragen èn antwoorden

Over de veranderingen in jeugdhulp, zorg, welzijn en werk bestaan veel vragen en ook misverstanden. Hiernaast helpen wij deze graag de wereld uit.

Voorbeelden uit de praktijk

De gemeente krijgt meer taken op het gebied van jeugdhulp, zorg, welzijn en werk. En daarvoor is minder geld beschikbaar. Dat vraagt om een andere manier van denken en doen. Familie, vrienden, mantelzorgers, vrijwilligers, organisaties en gemeente werken samen aan goede zorg voor iedereen. Zoals de vrijwilligers Marry Voogd, Magda Karsemeijer en André Krull en de ondernemers van ‘Zorgeloos Wonen Stichtse Vecht’. Lees hiernaast hun verhaal.

Laatste nieuws